Tablets? Ook op school?

Verslagje gesprek met Groep 8 Aloysius Maasland: 30 januari 2012

 

setting: lokaal, Ipad middels AppleTV, draadloos via beamer op Smartboard.

 

Nu: De leerlingen hebben voor hun groep soms 11 en soms 16 netbooks ter beschikking. Zijn ze tevreden mee qua performance en flexibiliteit. Meer netbooks welkom.

Bijna iedere leerling weet wel wat een Ipad of andere tablet is/kan. Ik heb nog wat mogelijkheden laten zien en dan worden ze natuurlijk alleen maar enthousiaster, ligt voor de hand.

Als ze er een thuis mee te maken hebben is het merendeel Ipads.

Voor gebruik op school zien ze het wel zitten en als je dat kan combineren met mee naar huis nemen voor je huiswerk en/of je boeken…., nou…., aantrekkelijk.


Meer netbooks is een optie, maar met tablets gaat het flexibeler, makkelijker op te pakken, sneller starten, etc. Als je ‘vroeger’ een atlas pakte hoefde je ook niet eerst drie minuten te wachten tot ie openging……
Een tablet kun je ook makkelijker doorgeven en mee samenwerken.

(red.: Middels AppleTV en een goed draadloos netwerk in school, kunnen leerlingen werk of gevonden info bijna naadloos op het Smartboard laten zien, ook als je b.v. 6 ipads gebruikt.)

Hoe het dan moet  met veiligheid, financiering, beheer, etc. Tja, dat ligt nog niet in hun blikveld.
De leerlingen hebben het webformulier ingevuld en hen is gevraagd dat ook met hun ouders te doen.

deel 1deel 2deel 3deel 4