Tablets? Ook op school?

Dinsdag 31 januari 2012:

 

De link naar de tablet-info staat sinds gisteren (11-01-2012) na afloop van gesprekje met groep 8  ook op de website van groep 8. Aan de leerlingen is gevraagd hun ouder(s) te attenderen. Hieronder uit de eerste inzendingen een aantal ingevulde opmerkingen:

 

· Ik heb wel een tablet maar ik doe er weinig mee.
Makkelijk, kun je snel gebruiken en is klein.

· Makkelijk verplaatsbaar, je kunt er boeken opzetten.
Omdat er zoveel ontwikkeling in tablets zit verouderen ze snel en zijn er gauw nieuwere versies en mogelijkheden. Dus na een jaar huren zit je met veel verouderde tablets.

· Laagdrempelig. Je pakt bijv. sneller een tablet om iets op te zoeken op het Internet.
Sneller iets opzoeken, gewoon op je werkplek

· a) de wereld wordt steeds digitaler. D.m.v. een tablet is het het internet beschikbaar voor allerlei doeleinden.
b) de mobiliteit met een tablet is groter dan met een laptop.
c) een tablet werkt over het algemeen intuitiever / gemakkelijker.
en…
Belangrijk is dat de kinderen op school nog steeds leren om netjes/leesbaar te schrijven. Hiervoor is het noodzakelijk dat er voldoende geschreven wordt met pen en papier. Ik ben voorstander van het gebruik van een tablet, echter beperkt op de basisschool.
en…
Vanuit ergonomisch oogpunt levert het werken met een tablet welke schuin staat meer spieractiviteit op dan het gebruik van een muis en toetsenbord. Het lijkt mij verstandig om dit mee te nemen in de verdere discussies.
en…
Met een tablet continue op het bureau is de kans op 'afleiding' heel groot. Zijn de kinderen op de basisschool zelfstandig genoeg om hier op een juiste wijze mee om te gaan?

· Lichter, dus gemakkelijk door te geven en/of te verplaatsen
Mijn vader en moeder hebben een Ipad. Het valt mij op dat de kleinkinderen
(vanaf 3 jaar) al heel behendig er mee zijn. Ze zoeken zelf spelletjes, programma's.

deel 1deel 2deel 3deel 4